ứng dụng robot

/Tag: ứng dụng robot
28 12, 2020

Hội thảo khoa học “Sản xuất thông minh và ứng dụng Robot trong công nghiệp 4.0”

2020-12-29T08:52:59+07:00December 28th, 2020|Categories: Cơ khí Việt Nam|Tags: , , , , |0 Comments

Ngày 24/12/2020, Hội thảo khoa học “Sản xuất thông minh và Công nghiệp 4.0 tại Việt Nam” do Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự và công ty Fumee Tech, phối hợp với Hội đồng Anh tổ chức trên cơ sở dự án “Mạng lưới xuất sắc và Hi-Tech Hub cho Công nghiệp 4.0 tại Việt Nam“ thông qua sự hợp tác giữa Anh và Việt Nam trong Sản xuất thông minh đã được tổ chức tại Cầu Giấy, Hà Nội. Sản xuất thông minh (Smart Manufacturing - SM) là lĩnh vực nền tảng chính của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0