CHI NHÁNH

Chi nhánh2020-02-05T11:15:15+07:00

Trụ sở chính Việt Nam

  • Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Thăng Long, Số 99 Mạc Thái Tổ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.
  • Điện thoại: (+84)24.6253.68.49
  • Email: contact@fumee.vn
  • Website: https://fumee.vn

Văn phòng đại diện Hàn Quốc

  • Địa chỉ: Hilstate 302 Naksangil55-3 Subsangri, Jinryangep, Kkyungsan-si, Kyungsangbook-do, Korea.
  • Điện thoại: 01082777674
  • Email: js0015@chol.com

Văn phòng đại diện Australia

  • Địa chỉ: 49 Coral Tree Drive, Carlingoford, NSW, Australia.
  • Điện thoại: +61488888639
  • Email: btpthao@gmail.com