Sơ đồ tổ chức

/Sơ đồ tổ chức
Sơ đồ tổ chức2018-08-29T22:20:54+07:00

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY FUMEE TECH

     Với tôn chỉ : “TRUNG THỰC, TRÁCH NHIỆM, TRI THỨC, TIÊN PHONG” chúng tôi đã sẵn sàng tạo dựng nên những giá trị bền vững cho tương lai.