nhà máy thông minh

/Tag: nhà máy thông minh
8 06, 2020

THIẾT LẬP MÔ HÌNH NHÀ MÁY THÔNG MINH TRONG SẢN XUẤT

2020-06-18T13:32:01+07:00June 8th, 2020|Categories: Cơ khí Việt Nam|Tags: , , |0 Comments

Thời gian qua, xu hướng nhà máy thông minh trên thế giới vốn phát triển mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu đã bắt đầu từng bước tiến vào Việt Nam. Thực tế rằng, các doanh nghiệp thiết lập mô hình nhà máy này trong sản xuất công nghiệp đều đã nhanh chóng phát triển vượt bậc và có lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường. Vậy nhà máy thông minh là gì và cách thiết lập mô hình này ra sao để đạt được hiệu quả tối ưu? Nhà máy thông minh - Smart Factory là gì?