giải pháp cơ khí

/Tag: giải pháp cơ khí
10 09, 2018

GIẢI PHÁP NÀO CHO BÀI TOÁN NGÀNH CƠ KHÍ VIỆT NAM

2018-09-10T22:17:54+07:00September 10th, 2018|Categories: Cơ khí Việt Nam|Tags: , , |0 Comments

Việt Nam đang đứng trước những cột mốc mang tính lịch sử làm thay đổi toàn bộ hình ảnh và tiếng nói trên trường quốc tế. Công nghiệp cơ khí hóa chịu áp lực của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Đòi hỏi các Doanh nghiệp và chính phủ phải có những hành động quyêt liệt và giải pháp mạnh mẽ để phù hợp với tốc độ phát triển.   Phát triển lệch và nhỏ lẻ, manh mún Thực tiễn chứng minh sau 30 năm, ngành sản xuất cơ khí Việt Nam ngày càng tụt hậu và bị bỏ lại xa so