bảo trì bảo dưỡng robot

/Tag: bảo trì bảo dưỡng robot
8 06, 2020

CÁCH BẢO DƯỠNG ROBOT CÔNG NGHIỆP SAO CHO HOẠT ĐỘNG BỀN BỈ VÀ ỔN ĐỊNH NHẤT

2020-06-08T16:02:02+07:00June 8th, 2020|Categories: Hoạt động ngoại khóa|Tags: , , |0 Comments

Là thiết bị hoạt động 24/7 với năng suất cao, robot cũng cần được “chăm sóc” định kỳ để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Do đó, quy trình bảo dưỡng robot công nghiệp mang vai trò đặc biệt quan trọng. Song tại nhiều doanh nghiệp, công việc này chưa thật sự được chủ doanh nghiệp quan tâm. Trên thực tế, robot bao lâu cần bảo dưỡng, và bảo dưỡng như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất? Hệ thống robot công nghiệp cần được bảo dưỡng định kỳ Vì sao cần bảo dưỡng robot