ROBOTICS VÀ ROBOT CÔNG NGHIỆP

//ROBOTICS VÀ ROBOT CÔNG NGHIỆP

Bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu qua khái niệm chung về Robot hiện đại. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu rõ hơn về robotics và Robot công nghiệp (RBCN) phục vụ cách mạng công nghiệp 4.0.

Robotics là gì

robot công nghiệp

Có thể hiểu như sau: “Robotics là một ngành khoa học có nhiệm vụ nghiên cứu về thiết kế, chế tạo các robot và ứng dụng chúng trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau của xã hội loài người như nghiên cứu khoa học – kỹ thuật, kinh tế, quốc phòng và dân sinh.”

Robotics là một môn khoa học liên ngành gồm cơ khí, điện tử, kỹ thuật điều khiển và công nghệ thông tin. Đó là sản phẩm đặc thù của ngành cơ điện tử (mechatronics).

Robot công nghiệp

Theo định nghĩa của tổ chức ISO: “Robot công nghiệp là một tay máy đa mục đích có thể điều khiển tự động, lập trình lại nhiều hơn hoặc bằng 3 trục.”

Theo Viện nghiên cứu robot của Mĩ đề xuất: “Robot công nghiệp là tay máy vạn năng, hoạt động theo chương trình và có thể lập trình lại để hoàn thành và nâng cao hiệu quả hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau trong công nghiệp, như vận chuyển nguyên vật liệu, chi tiết, dụng cụ hoặc các thiết bị chuyên dùng khác.”
Hoặc theo định nghĩa GHOST 25686 – 85: “RBCN là tay máy được đặt cố định hay di động, bao gồm thiết bị thừa hành dạng tay máy có một số bậc tự do hoạt động và thiết bị điều khiển theo chương trình, có thể tái lập trình để hoàn thành các chức năng vận đồng và điều khiển trong quá trình sản xuất.”

Cấu trúc chung của RBCN

– Tay máy: (Manipulator) là cơ cấu cơ khí gồm các khâu, khớp. Chúng hình thành cánh tay (arm) để tạo các chuyển động cơ bản, cổ tay (wrist) tạo nên sự khéo léo, linh hoạt và bàn tay (hand) hoặc phần công tác (end effector) trực tiếp hoàn thành các thao tác trên đối tượng.

– Hệ thống cảm biến: gồm các sensor và thiết bị chuyển đổi tín hiệu khác. Hệ thống sensor trong giúp robot nhận biết trạng thái của các cơ cấu và các sensor ngoài nhận biết trạng thái của môi trường.

– Cơ cấu chấp hành: tạo chuyển động cho các khâu của máy tay. Nguồn động lực là động cơ các loại: Điện, thủy lực, khí nén hoặc kết hợp.

– Hệ thống điều khiển: (controller) thường là hệ thống điều khiển số có máy tính giám sát và điều khiển hoạt động của robot.

Nguồn: https://fumee.vn/

2018-11-24T11:21:16+07:00November 24th, 2018|Categories: Cơ khí Việt Nam|Tags: , |0 Comments

Leave A Comment